Politica de confidentialitate

Date prelucrate

 

Prin abonarea sau solicitarea de informatii privitoare la programele de finantare nerambursabile, sunteti de acord sa ne furnizati date care au caracter personal, respective – adresa de –mail, nume si prenume, numar de telefon, domeniul de interes. Nicio alta informatie personala nu va este solicitata exceptandu-le pe cele din formularul de contact, atunci cand decideti sa solicitati informatii privitoare la programele de finantare nerambursabila europene sau guvernamentale.

Scopul prelucrarii datelor personale oferite

Datele cu caracter personal puse la dispozitie de dumneavoastra sunt colectate si prelucrate de S.C. OPTIM FOND S.R.L., in scopul de a va transmite informari privitoare la domeniul de interes furnizat in cadrul formularului de abonare sau de solicitare informatii, sau orice alte informari privitoare la prestarea serviciilor OPTIM FOND  S.R.L.D.

Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza conform consimtamantului dumneavoastra si numai pentru scopul declarat de a primi informatii privitoare la serviciile oferite de OPTIM FOND S.R.L., elaborarea, implementarea si monitorizarea proiectelor elaborate. In aces fel, prelucrarea datelor se realizeaza fara a se limita  pentru urmatoarele activitati:

 • Elaborarea cererilor de finantare,
 • Intocmirea dosarelor de finantare,
 • Intocmirea studiilor de fezabilitate,
 • Implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila,
 • Monitorizarea proiectelor cu finantare nerambursabila.

Prelucrarea datelor care au caracter personal  are ca scop  intocmirea documentatiilor aferente dosarelor care vizeaza obtinerea fondurilor nerabursabile prin diferite programe de finantare. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legătura cu cererea de finantare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare si in vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terti sau imputerniciti.

Se prelucreaza date cu caracter personal in scop de informare si promovare a serviciilor oferite de OPTIM FOND S.R.L., temeiul acestei prelucrari fiind consimtamantul dumneavoastra.

Acces la datele dumneavoastra

In vederea unei admimistrari corecte a informatiilor cu caracter personal pe care OPTIM FOND S.R.L. le detine, va comunicam faptul ca datele dumneavoastra sunt in baza noastra de date intrucat ele au fost introduse in vederea solicitarii anumitor informatii, in procesul de comunciare cu OPTIM FOND S.R.L. Niciuna dintre datele personale mentionate de dumneavoastra prin formularul de contact sau abonarea la newsletter, nu va fi furnizata niciuni tert.

Drepturile Dumneavoastra:

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate si pastrate, se va lua in considerare durata contractuala pana la indeplinirea obligatiilor contractuale, respective scopului, termenului de arhivare prevazute de dispozitiile legale in materie.

Pentru o infomare corecta, va comunicam faptul ca Regulamentul ofera urmatoarele drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele care au caracter personal:

 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificarea datelor
 • Dreptul la stergerea datelor “ dreptul de a fi uitat”
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • Dreptul la opozitie
 • Dreptul cu privire la procesul decisional individual autotomatizat, inclusive crearea de profiluri
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal,
 • Dreptul la cale de atac judiciara,
 • Dreptul de a fi notificat de catre operator.

 

Acces la datele dvs.?

In permanenta aveti posibilitatea de a modifica datele dumneavoastra prin accesarea sectiunii formular de contact . Va puteti dezabona de la orice informare a OPTIM FOND S.R.L. prin transmiterea unei notificari in acest sens, utilizand adresa de e-mail a companiei.

Orice alte solicitari cu privire la datele cu caracter personal pe care le-ati transmis OPTIM FOND S.R.L., inclusiv in vederea exercitarii drepturilor dumenavoastra, le puteti transmite pe adresa office@optim-fond.ro

OPTIM FOND S.R.L. va pune la dispozitie datele /informatiile solicitate de dumneavostra in format electronic cu proxima ocazie exceptand cazul in care solicitati sa va fie transmise in orice alt format.

Cere Consultanta Gratuita